De Stichting Kloosterenclave Ter Apel heeft de ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling) .

Hierdoor zijn er voor zowel de stichting als voor instellingen en particulieren die bijdragen financiële en fiscale voordelen.

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen:

Naam en Adres

Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel

De Runde 21

9561 JW Ter Apel

Tel. 06 – 502 125 40

registratienummer KvK: 76613119

RSIN: 8607 02 406

Doel

De Kloosterenclave Ter Apel weer in zijn volle rijkdom en gelaagdheid te ontwikkelen volgens het programma van eisen en de ruimtelijke en functionele opgaven uit de Landschapsvisie omgeving Klooster Ter Apel door

  • Werving van middelen om de uitvoering van de Landschapsvisie mogelijk te maken
  • Revitalisering van de samenhang tussen het klooster en zijn omgeving
  • Functieverbreding van de enclave en het vergroten van de toeristische aantrekkelijkheid
Bestuur

B. Olde Agterhuis

voorzitter

S. Lok

secretaris

H. Kwak

penningmeester

L. Eikens

J. Kruit

B. Kruize


J. Porringa

H. Weishaupt

.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële Verantwoording 2023
Beleidsplan
Uitgeoefende activiteiten