Missie

Onze missie is om de Kloosterenclave in zijn volle rijkdom en gelaagdheid tot bloei laten komen.

Deze kernopdracht sluit aan bij het programma van eisen en de ruimtelijke en functionele opgaven
zoals geformuleerd in de Landschapsvisie omgeving Klooster ter Apel.

Wij maken ons sterk voor:

  • Werving van middelen om de uitvoering van de Landschapsvisie mogelijk te maken
  • Revitalisering van de samenhang tussen het klooster en zijn omgeving
  • Functieverbreding van de enclave en het vergroten van de toeristische aantrekkelijkheid