Klik op een van de onderdelen om te bekijken.

In het zuidelijk deel van onze gemeente Westerwolde vind je een tastbaar stuk geschiedenis dat een doorkijk geeft naar een belangrijke bloeiperiode van de regio: Het Klooster Ter Apel en de Kloosterenclave.

Zij vormen op dit moment nog slechts een gedeeltelijk ontsloten geheel en het vraagt veel kennis en fantasie van de toevallige voorbijganger om de ware betekenis van het geheel te zien. Gelukkig is er een aantal pioniers opgestaan dat het initiatief heeft genomen om de geschiedenis door de loop der tijden weer zichtbaar te maken.

Met behulp van kunst, het herstel van historische elementen in het landschap en moderne media wordt het verleden beleefbaar gemaakt voor de huidige en toekomstige generatie.

Daarom ondersteun ik volop deze inzet voor de Kloosterenclave

J.W. Velema, Burgemeester gemeente Westerwolde