Begroting

Omschrijving

Bedrag

Project Wandelbos

240.000

Project Centrale deel enclave

1.330.000

Project Terugbrengen element water in de enclave

240.000

Project Tijdsmarkeringen in de ruimte

900.000

Project Educatie als toegevoegde waarde

118.100

Totaal exclusief eigen inbreng

2.828.100

Eigen inbreng

Bestuur Herinrichting Kloosterenclave Ter Apel 2.232 uur à €35

78.120

Materiële kosten

20.000

Subtotaal

98.120

Staatsbosbeheer 345 uur à €80

27.600

Waterschap Hunze en Aa's 525 uur à €80

42.000

Museum Klooster Ter Apel  230 uur à €80

18.400

Totaal eigen inbreng

189.320

TOTAAL GENERAAL

3.017.420

Dekking

De dekking van de kosten bestaat uit

Bedrag

Inbreng vanuit de Stichting herinrichting Klooster ter Apel zijnde de inbreng van eigen ureninzet, alsmede de inbreng van de partners zijnde

78.120

Inbreng Partners

91.200

Inbreng Staatsbosbeheer Wandelbos

240.000

Subsidies overheden

PM

Subsidies derden

PM

Verleende subsidies en kredieten

Wie

Omschrijving

Bedrag

Gemeente Westerwolde

Krediet voor de verlegging van de toegangsweg naar het Boschhuis, nodig voor de aanleg van “de Brink”, de vernieuwde verblijfsruimte tussen het Museum Klooster Ter Apel en het Boschhuis.

100.000

Stichting Gebroeders Hesse Fonds

Bijdrage in de realisering van het kunstwerk “Historische grachtenstructuur"

150.000