Beleidsplan 2022 01 15

De basis van het beleidsplan omschreven in de “landschapsvisie omgeving klooster Ter Apel” in het programma van eisen. Dit is tevens de basis van waaruit onze stichting zijn activiteiten heeft gestart.

2019/2020
  • Als eerste is er een bestuur samengesteld om een breed draagvlak te creëren waarin alle betrokkenen bij de herinrichting deel van het bestuur uitmaken, klooster, Boschhuis en de bewoners in en rond de enclave. Vaste deelnemers zijn vertegenwoordigers van SBB en de Gemeente Westerwolde, hoewel zij geen deel uitmaken van het bestuur.
  • De financiële middelen om te kunnen starten zijn ons ter beschikking gesteld door de Gemeente Westerwolde, Museum Klooster Ter Apel en SBB en later de Provincie Groningen.
  • In samenspraak met alle partijen is begonnen een schetsontwerp te maken vooruitlopend op het ontwerp n.a.v. de landschapsvisie. Begeleiding en uitvoering door LAOS Landschapsarchitectuur.
2021
  • Het schetsontwerp is in februari gepresenteerd en het definitieve ontwerp in april afgerond. Daarna is er een begroting gemaakt van alle uit te voeren werkzaamheden zoals samengevat in het “masterplan”. Sept 2021. Er is een onderzoek “tijdsmarkering in de ruimte” gestart om kunstwerken in het landschap te realiseren om verbreding en verdiepingsslag in de landschapsvisie gestalte te geven.
2022
  • Het rapport “ tijdsmarkering in de ruimte” zal in de 1e helft van 2022 gepresenteerd worden
  • Om de gelden voor realisering van het masterplan bijeen te krijgen is er overleg met de Gemeente Westerwolde, prov. Groningen, SBB, Mondrianfonds en het Gebroeders Hessefonds. Daarnaast zullen wij ons wenden tot Prins Bernard Cultuur fonds, Postcode loterij etc.
  • Ook zullen wij een verzoek indienen om de status van Culturele ANBI stichting te verkrijgen om het aantrekkelijker te maken voor bedrijven en particulieren om ons financieel te ondersteunen.
  • Wij hebben met SBB, gemeente Westerwolde overleg over vergunningen etc als voorbereiding voor de realisatie van de herinrichting. Wij gaan er van uit dat in de loop van dit jaar gelden beschikbaar komen waardoor we in fases het plan kunnen realiseren.
2023 en verder

Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zullen wij trachten het hele plan incl. kunstwerken uiterlijk 2025 gerealiseerd hebben.