Kunst in de enclave

Juni 2022 werd het projectplan ‘Tijdsmarkeringen in de ruimte’ goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Stichting.

Daarin worden de afzonderlijke kunstprojecten gepresenteerd, alsmede het programma van eisen waaraan kunstenaars die eventueel voor de uitwerking van de projecten worden uitgenodigd, moeten voldoen.

Verleende subsidies kredieten

De gemeenteraad van Westerwolde heeft ingestemd met het verlenen van een krediet voor de verlegging van de toegangsweg naar het Boschhuis, nodig voor de aanleg van “de Brink”, de vernieuwde verblijfsruimte tussen het Museum Klooster Ter Apel en het Boschhuis.

 

De Stichting Hessefonds stelde een subsidie beschikbaar van 150.000 als bijdrage in de realisering van het kunstwerk “Historische grachtenstructuur”.

Beheer en eigendom van gronden en kunstwerken

Met het Museum klooster ter Apel en Staatsbosbeheer is het overleg gestart over toekomstige beheer en eigendom van de gerealiseerde kunstwerken en de eigenaars constructie van de gronden die nodig zijn voor de uitvoering van het project “water in de enclave” en  het project ”Educatie”.

Samenwerking met Museum Klooster Ter Apel

Met de Stichting Museum Klooster ter Apel is overleg gevoerd over de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

De gesprekken verlopen in goede harmonie.