Denken en handelen in samenhang

Door in samenhang te denken en te handelen, brengt de ene doelstelling de ander voort, als schakels in een keten.
Museum Klooster ter Apel en het landschap daaromheen, de Kloosterenclave, dienen een elkaar versterkende eenheid te vormen.

Projectmatige aanpak 5 projecten

Door middel van een projectmatige aanpak worden de doelstellingen nagestreefd. Het gaat daarbij om de volgende projecten:

  1. Wandelbos in oude glorie
  2. Herinrichting Kerngebied Kloosterenclave Ter Apel
  3. Terugbrengen element water
  4. Tijdsmarkeringen in de ruimte
  5. Educatie als toegevoegde waarde

De uitwerking van deze projecten vindt u in het Masterplan vanaf pagina 23: