In het bestuur zijn de volgende kennisvelden aanwezig: geschiedenis, management en projectontwikkeling, openbaar bestuur en financiën.

Advisering

Om de ontbrekende kennisvelden aan te vullen laat het bestuur zich bijstaan door deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, kunst in de openbare ruimte en civiele technologie.

Met de gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer en het Waterschap Hunze en Aa’s overeengekomen dat, voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten, gebruik kan worden gemaakt van specifieke deskundigen.

Comité van Aanbeveling

Het bestuur van de Stichting wordt tevens bijgestaan door een Comité van Aanbeveling. De leden hiervan zijn te raadplegen voor vragen en advies over subsidiemogelijkheden en ontwikkelingskansen voor zowel de Kloosterenclave als het Museum Klooster ter Apel.

Bestuur

B. Olde Agterhuis

voorzitter

S. Lok

secretaris

H. Kwak

penningmeester

L. Eikens

J. Kruit

B. Kruize


J. Porringa

H. Weishaupt

.

Comité van Aanbeveling

C. Oostwegel sr.

eigenaar Oostwegelcollection

J.W. Velema

burgemeester gemeente Westerwolde

R. van der Wal

directeur Staatsbosbeheer

R. Peetoom

uitgever NDC mediagroep/Friesch Dagblad