Ontwikkeling voor de toekomst

Verscholen in de bossen van Ter Apel ligt het voormalige kruisherenklooster. Samen met zijn omgeving vormt het een getuigenis van de cultuurhistorie van deze plek in Westerwolde.

Een plek die meer aandacht verdient om de ontwikkeling van het klooster en zijn omgeving ook voor de toekomst te waarborgen.

20231109 kaft flyer

Klik op de afbeelding om de folder te bekijken

Landschapsvisie

Deze boodschap is verwoord in de landschapsvisie opgesteld door Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Stichting Toegepast Waterbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Groningen, Gemeente Westerwolde en de Stichting Museum Klooster Ter Apel.

Masterplan

De Stichting Herinrichting Kloosterenclave ter Apel kreeg opdracht deze boodschap verder te concretiseren.

In het Masterplan en de uitgewerkte deelplannen hebben wij aangegeven hoe aan de ontwikkeling van de bijzondere omgeving van het klooster en het klooster zelf, inhoud en vorm gegeven kan worden.

Wij denken dat de uitvoering van onze plannen van beslissende waarde is voor de (door)ontwikkeling van de kloosterenclave.