Oprichting Stichting

Om de landschapsvisie tot uitvoering te brengen is een aparte stichting opgericht, de Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel.

 

Taak

Zij heeft als taak de visie te vertalen naar een uitvoeringsplan, fondsen te werven en de uitvoering daadwerkelijk te realiseren.

 

Samenwerking

De stichting zal hiertoe intensief samenwerken met alle betrokken partijen zoals de bewoners, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de gemeente Westerwolde en de Provincie. Alleen met steun van alle betrokken partijen kan de Stichting haar taak verwezenlijken