Aanleiding tot het oprichten van de stichting
Landschapsvisie

De visie is een product van een intensieve samenwerking tussen de Stichting Museum Klooster Ter Apel, de gemeente Westerwolde, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, provincie Groningen en betrokkenen uit de directe omgeving. Deze samenwerking is voortgekomen uit het symposium ‘Van dorpshuis tot kanjerklooster’, dat gehouden is op 30 oktober 2015 in het klooster van Ter Apel.

De Landschapsvisie Klooster Ter Apel en Omgeving gaat uit van de kloosterenclave door de eeuwen heen. De visie onderscheidt drie perioden in de geschiedenis van het klooster en de omgeving:

  • de kloosterenclave als zelfvoorzienende eenheid (1465–1619)
  • de kloosterenclave als eigendom van de stad Groningen (1619-1970)
  • de kloosterenclave in het landschap (1970- 2018)

Deze historische gelaagdheid is nog steeds herkenbaar in de omgeving van het klooster.

Samenwerking

Gedurende enige jaren is door een aantal partijen samengewerkt aan het opstellen van een landschapsvisie ‘Omgeving Klooster ter Apel’. Het doel van de visie is om het klooster in Ter Apel en haar directe omgeving een duurzame toekomst te geven.

De visie moet leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen om het klooster meer op de directe omgeving te laten aansluiten. Een betere samenhang tussen het klooster en omgeving maakt het gebied aantrekkelijker en fungeert als economisch vliegwiel voor een nog groter gebied, waarbij cultuurhistorie de basis zal zijn.

Presentatie landschapsvisie

In september 2019 is de Landschapsvisie voor de omgeving van het Klooster in Ter Apel feestelijk afgerond en gepresenteerd door de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, de gemeente Westerwolde, de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, de Stichting Museum Klooster en Staatsbosbeheer.

Er werd een entree-element onthuld door Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies RCE), Frits Bergman (voorzitter museum Klooster Ter Apel), Fien Heeringa (db-lid waterschap Hunze en Aa’s), Rieks van der Wal (hoofd Staatsbosbeheer Groningen), Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen), Giny Luth (wethouder gemeente Westerwolde) en Camille Oostwegel (Commissie Herbestemming Monumenten).

Onthulling entree-element